אליאל!

 

היום לפני שנה בדיוק היית בעיצומה של משימה צבאית קרבית.

דומה לרבות מהמשימות אותן הובלת בלחימה במחבלים ביהודה ובשומרון ובחבל עזה.

עתיר ניסיון קרבי, מוביל מנהיג ובעיקר אדם.

אלא שהפעם הייתה זו משימה קצת שונה מאלה שחווית בשהיית מפקד וקצין בחטיבת גולני.

שונה משום שהפעם נדרשת להוביל אנשים אל הקרב שלא אתה הכנת ואימנת, שונה משום שכבר בחרת דרך אחרת לחייך ושונה משום היקפה, עצמתה ומרכבתה.

כמפקד בסיס האימונים של חטיבת גולני נחשפתי לשמך המיוחד עת נבחרת מבין רבים לקבוצת העלית של חטיבת גולני, תואר שלבטח לא היית אוהב לשמוע. כבר בצעדייך הראשונים כחייל לוחם התבלטת כאדם מיוחד.

אליאל אדם-מפקד-מנהיג.

אדם על שום שהטית אוזן קשבת לחברך ולחיילך, על שום שראית לנגד עיניך רק את הזולת ועל שום שנתת מעצמך מבלי לחשוב על עצמך.

מפקד על שום שהפגנת רצינות מקצוענות בכל משימה שנטלת על עצמך, על שום היותך ראשון נוכח פני אויב ועל שום האמון שרכשו לך פקודייך והאמונה אותה נטעת בכל הסובבים אותך. מנהיג על שום שסחפת אנשים שזה עתה הכרת, מנהיג על שום שחייליך הצעירים מגולני ואלה הוותיקים מכרמלי חשים תחושת יתמות עם לכתך ומנהיג על שום שעשית הכול מתוך שליחות טהורה של אהבת העם והארץ.

אני זוכר איך הגעת אלי לראיון שיבוץ בחטיבת כרמלי.הגעת עם חיוך רחב,התיישבת מיד שאלתי " למה לא נשארת?" סיפרת לי שקיבלת החלטה קשה לפתוח בפרק חדש בחיים.

אני מצידי שמחתי לראות אותך אצלי בחטיבה אך באותה מידה הצטערתי על כך שאינך ממשיך אל המובל מאליו להיות מפקד פלוגה בגולני.

באותה שיחה הצעתי לך להיות מפקד מחלקת הסיור בגדוד ומיד הסכמת ואף הוספת "אני מעדיף בגדוד מאשר בגדוד הסיור". זה אתה אליאל, לא רצית להיות עוד אחד מאותו דבר, רצית להשפיע, להוביל, להטמיע ערכים ולהיות שייך למנהיגים גם כאשר לבשת מדי אזרח.

עד מהרה, גויסת למילואים לתרגיל בצפון וכבר במפגש הקצר של מספר ימים עם חייליך החדשים מהמילואים הותרת רושם משכנע של מפקד מקצועי, רציני, ומוביל שלא דרושות לו דרגות או סממנים היררכיים כדי שחייליו ילכו אחריו בכל עת.

שנה עברה! מעשה גבורתך ילווה דורות רבים של לוחמים. רצת בראש חייליך אל מול האש הנורית אל המחלקה כדי להציל את חברייך לנשק. בראש ובראשונה עשית את מה שציפית מעצמך.

 אסתר,אריה ,רותם וגיל-עד.אני וכל עם ישראל צריכים להיות גאים בבן כמו אליאל, מלח הארץ,יפה תואר,חכם, אגרסיבי בקרב ורגיש עם חבריו וחייליו.אתם איבדתם את הנורא מכל,

אליאל היה כזה רק כתוצאה מהחינוך אותו ספג וינק מילדותו ולאורך כל השנים.

כולי תקווה שלא תדעו עוד צער!
תהיה נשמתו של אליאל צרורה בצרור החיים.     

 

  

חזרה לרשימה